TestDaF

Fremdsprache (TestDaF) e насочен преди всичко към ученици и кандидат-студенти, които планират следване в немскоезична страна, признава се от всички университети и няма давност.

Интензивни курсове
ТestDaF

Интензивни курсове ТestDaF

TestDaF има 3 нива на оценяване – TDN 3, TDN 4 и TDN 5, като те отговарят на нивата от В2.1 до С1.2 (по стандарта на Общата европейска езикова рамка) и се състои от 4 компонента ( четене, слушане, говорене и писане).

Интензивни курсове

Старт на курса

Разписание

Изпитни дати

Интензивни курсове

Старт на курса

Разписание

Изпитни дати

Изпитни дати за 2024

Местоположение

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.