Испания

В Испания има 50 държавни университета и множество частни институции.

Испания

В Испания има 50 държавни университета и множество частни институции. През последните години промените в Европа наложиха нови тенденции по отношение на програмите на английски език в страната. Доскоро те бяха предимно в областта на бизнеса и икономиката, но вече могат да се намерят програми в техническия сектор, както и хуманитарни направления. Промените в Европа наложиха нови тенденции по отношение на програмите на английски език в страната. Доскоро те бяха предимно в областта на бизнеса и икономиката, но вече могат да се намерят програми в техническия сектор, както и хуманитарни направления.

Кандидатстване

Класирането в испанските университети е по бал, който се изчислява на база различни компоненти от академичните резултати, профилиращи
предмети и матури на кандидатите. Има възможност за получаване на допълнителни точки чрез допълнителни изпити в България или Испания, тъй като за най-конкурентните специалности бала е
изключително висок.

Инситуцията, която прави приравняването от
българската диплома към испанската е UNEDasiss. Стандартно кандидатстването ( след получаване на еквивалента от UNEDasiss) се случва в периода юни-юли, като класиранията са през юли и август. За
някои университети е възможна и опцията за ранно кандидатстване.


Сертификати, признати за прием в Испанските университети са: DELE,
SIELE, IELTS, FCE, CAE, CPE.

Такси за обучение и финансиране

Таксите в испанските държавни университети са в много широки граници – от 800 Euro на година до над 10 000 Еuro за платена форма на обучение. В някои случаи, студентите могат да получат и допълнително облекчение под формата на стипендия или намаляне на годишната такса в засивимост от доходите на семейството.

Студентски живот и разходи

Има университети, които предлагат студентски общежития като кандидатстването за тях е след като кандидата е приет и записан. Студентите в Испания успяват да се вместят в стойности от 600 – 1000 Euro на месец в зависимост от града и дали са в общежитие или в частна квартира. Немалко студенти работят по време на следването си( до 20 ч седмично), с което подпомогат издръжката си.

Най-добрите университети в Испания

С какво може да ти помогне Eutopia:

Курсове по испански език

В Eutopia ще получите актуална и обективна информация за спецификите за всеки един сертификатен изпит и ще изготвим най-подходящия график в зависимост от индивидуалните цели и профил на курсиста.

DELE B2

Подготовка и сертификати за испански език.

Виж Повече
Испански език

SIELE B2

Подготовка и сертификати за испански език.

Виж Повече
испански език

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.