ÖSD Zertifikat

Общоезиковите изпити на ŐSD се провеждат на равнища от А1 до С1 по Общата европейска препоръчителна рамка. Всеки изпит проверява уменията “четене”, “писане”, “слушане” и “говорене”.

ÖSD Zertifikat

Австрийската диплома за владеене на немски език (ŐSD) е държавно призната изпитна система по немски език като чужд. ŐSD е създадена през 1994 год. по инициатива на Министерството на външните работи и Министерството за образование, наука и култура на Австрия.

В разработването са участвали именити австрийски специалисти, както и Австрийското дружество за немски език като чужд/втори език (ŐDAF).  Всички изпити на ŐSD са ориентирани комуникативно, което означава, че те на първо място проверяват езиковите умения за общуване в реални житейски ситуации. ŐSD е изпитна система, необвързана с определен езиков курс, която прилага единни критерии за провеждане и оценяване. Изпитите се ориентират по създадения специално за нуждите на ŐSD тематичен, лексикален и граматичен каталог от една страна и от друга по описанието на езиковите равнища според „Общата европейска препоръчителна рамка“ (ОЕПР) и разработката „Profile Deutsch“.

За повече информация свързана с курса и предстоящи изпити се свържете с нас.

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.