SIELE B2

Изпитът SIELE удостоверява степента на владеене на испански език на младежи и възрастни хора, за които испанският е чужд, втори или майчин език.

За курса SIELE B2

Изпитът SIELE удостоверява степента на владеене на испански език на младежи и възрастни хора, за които испанският е чужд, втори или майчин език. Създаден е през 2016 г. и е изработен и утвърден от Институт Сервантес, Мексиканския национален автономен университет, Университета в Саламанка и Университета на Буенос Айрес. Кандидатът има възможност да се яви на целия изпит, състоящ се от четирите компонента (четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изразяване и взаимодействие и устно изразяване и взаимодействие) или само на някои от елементите, ако желае да удостовери частични компетентности във владеенето на езика.

Изпит SIELE,  се провежда по електронен път в изпитен център чрез система от записване на час. Максималният срок за получаване на резултатите е три седмици след явяване, като кандидатът може да отпечата от компютърното си приложение сертификата или справката с оценките си. Този сертификат е валиден за срок от пет години.

Курсове за SIELE

Описание

Институция титуляр

Администриране на сертификата

Международно признание

Институция отговорна за административното и търговското управление

Предназначен за:

Начин на провеждане

Информация за резултата

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.