Скандинавски държави

Скандинавските страни ( Дания, Швеция, Норвегия и Финландия) често са възхвалявани като лидери в областта образованието.

Скандинавки държави

Скандинавските страни ( Дания, Швеция, Норвегия и Финландия) често са възхвалявани като лидери в областта образованието. В скандинавските страни образованието е безплатно, тъй като се финансира от държавата. Образователната система в скандинавските страни е изградена основно по един модел, a повечето скандинавци говорят английски като майчин език. Ако трябва да се избере една дума, която да обобщи скандинавските страни, то тя със сигурност ще бъде „иновативна“. Северноевропейските държави постигат постоянно добри резултати в световните проучвания, които оценяват доколко страните са благоприятни за иновации.

Кандидатстване

Въпреки, че са част от общността на северните страни всяка една от тях има своите специфики що се касае за процедури, срокове на кандидатстване и изисквания за прием. Всички те признават сертификат IELTS, TOEFL или CAE за прием в английските им програми.

Дания

След последните реформи английските програми са по-
ограничени и са предимно в области като бизнес, икономика,
инженерни направления и дизайн. Основно изискване към кандидатите е да са изучавали предмети на профилиращо ниво релевантни за избраната бакалавърска програма. Крайният срок за кандидатстване е 15 март. Кандидатстване и класиране през централизирана система.

Швеция

Два срока за кандидатстване до януари ( за кандидати притежаващи диплома за средно образование) и април за тези, коитокандидатстват преди завършване на 12 клас. Кандидатстване и класиране през централизирана система.

Финландия

Приемни изпити и срокове на кандидатстване през януари. Децентрализирано кандидатстване.

Норвегия

Срокове на кандидатстване януари-март в зависимост от университета и специалността. Децентрализирано кандидатстване.

Студентски живот и разходи

Стандартът на живот в скандинавските държави е един от най-високите. За издръжка на един студент са нужни минимум 1100 Еuro на месец, като в зависимост от големината на града тази стойност може да достигне и 1600 Euro. Европейските студенти имат право да работят до 20 часа седмично през учебно време.

С какво може да ти помогне Eutopia:

Курсове по английски език

В Eutopia ще получите актуална и обективна информация за спецификите за всеки един сертификатен изпит и ще изготвим най-подходящия график в зависимост от индивидуалните цели и профил на курсиста.

IELTS

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

CAE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
английски език

CPE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.