DELE B2

Dele се състои от четири компонента (четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изрязяване и взаимодействие и устно изразяване и взаимодействие), извършва се писмено на хартия в изпитен център по време на някоя от насрочените изпитни сесии. 

За курса DELE B2

Dele се състои от четири компонента (четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изрязяване и взаимодействие и устно изразяване и взаимодействие), извършва се писмено на хартия в изпитен център по време на някоя от насрочените изпитни сесии. 

Резултатите се публикуват около два месеца след датата на изпита и кандидатите могат да ги проверят чрез интернет портала на дипломите по испански език DELE и да отпечатат официалния сертификат с оценките в рамките на лимитирания си достъп. Впоследствие успешно издържалите изпита кандидати получават официалната си диплома от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания.

Курсове за DELE

Описание

Институция титуляр

Администриране на сертификата

Международно признание

Институция, отговорна за административното и търговското управление

Предназначен за:

Начин на провеждане

Информация за резултата

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.