Архитектура

Като архитект ще проектирате нови сгради, разширения или изменения на съществуващи структури и ще имате компетенции по реставрация и консервация на стари имоти.

За специалност Архитектура

Като архитект ще проектирате нови сгради, разширения или изменения на съществуващи структури и ще имате компетенции по реставрация и консервация на стари имоти. Вашата отговорност може да се разпростре и върху дизайна на пространства около изградените сгради. Работейки в тясно сътрудничество с инвеститори и потребители, трябва да проектирате дизайни съответстващи на редица законови изисквания и в същото време да са функционални, безопасни и икономични.

В работата си ще контролирате всеки проект от началото до края и ще работите с редица строителни специалисти, включително геодезисти и инженери. Архитектите имат отлични технически познания поради голямото разнообразие от строителни задачи. Ще си ви нужни добри познания в геометрията, математиката и физиката. Тенденциите в сферата на архитектурата изискват внедряване на иновации съобразно предизвикателства на бъдещите проекти, устойчиви на земетресения, енергийно ефективни и устойчиви структури.

Най-разпространените софтуери за проектиране използвани от архитекти:

Разгледайте и другите
ни дизайн специалности

Разгледайте и другите ни дизайн специалности

Art Academy Eutopia помага на кандидат-студентите да изградят конкурентно портфолио за специалностите: 

Интериорен Дизайн

Разберете повече за особеностите на интериорния дизайн и възможността за развитие.

Графичен дизайн

С какво се занимава графичния дизайн и къде може да бъде реализиран той.

Илюстрация

С какво се занимават илюстраторите, и каква е възможността за развитие в тази специалност.

Анимация

Разберете повече за анимацията като специалност, нейното приложение и възможност за развитие.

Гейм Дизайнер

Изкуството на гейм дизайна и неговото приложение. Научете какво е развитието в тази област.

Продуктов Дизайн

Какво е продуктов дизайн и защо е толкова важен за развитието на добър бизнес.

Моден Дизайн

Разберете повече за модния дизайн като специалност и възможността за развитие.

Изящни Изкуства

Това е силно конкурентно направление, разберете за неговите особености и развитие.