Сащ и Канада

Хиляди академични програми, институции от световна класа и несравнима гъвкавост САЩ и Канада предлагат  възможности за висше образование, които няма да намерите никъде другаде по света!

Сащ и Канада

В САЩ думите колеж и университет често се използват като взаимозаменяеми. Някои от тях дори се наричат институти (напр. Масачузетски технологичен институт, Калифорнийски технологичен институт). В рамките на по-големите университети в САЩ има различни колежи или училища, които представляват различни академични области на обучение (напр. Колеж по инженерство, Училище по бизнес). В САЩ има 4298 колежа и университета за висше образование: 1 626 държавни, 1 687 частни и 985 нестопански. Качеството не се определя от това дали даден колеж или университет е държавен или частен.

След завършване на средно образование учениците могат да продължат образованието си в общински колежи. Тези колежи предлагат по-евтино образование в местните общности и осигуряват подготовка на работната сила или кредити за завършване на бакалавърска степен. Канадските бакалавърски степени обикновено са еквивалентни на тези в САЩ. Канадското образование се цени и признава в цял свят. Учебните заведения в Канада преминават през строги изпити, за да получат регионални харти и членство в общонационалната членска организация AUCC като висше учебно заведение.

Кандидатстване

Кандидатстването в САЩ е строго специфично в зависимост от специалността и типа учебно заведение. Универсиетите са автономни и могат да определят собствени правила, срокове и процедури за прием. В общия случай кандидатстването се случва през централизираната система Common Application, в която има два срока за кандидатстване 1 ноември ( Early Decision) и началото на януари за редовно кандидатстване. Друга част от конкурентните университети имат самостоятелни платформи за кандидатстване.
Промените по отношение на приемните изпити в USA започнаха още през 2021г когато отпаднаха SAT subjects, а от 2024г се налагат промени във формата и провеждането на изпит SAT I, като дори и той няма да е задължителен за голяма част от университетите. Задължително при кандидатстването се прилагат 2 препоръки, мотивационно писмо, а извънкласните активности са високо ценени. Английските сертификати, които се признават в Канада и САЩ са IELTS и TOEFL.

Такси за обучение и финансиране

Стойностите на обучение и настаняване в университетите започват от 80 000 $ и могат да надхвърлят 130 000 на година. Таксите в Community Colleges имат значително по ниски стойности. Кандидатстването за студентско финансиране е до 15 февруари, като се базира основно на финансови нужди и академични постижения. В Канада годишните такси също варират в големи граници от 30 000 до над 60 000 CAD.

Студентски живот и разходи

Задължително условие европейски студент да започне обучението си в САЩ и Канада е да получи студентска виза, за която се изисква доказателство за финансово обезпечаване на обучението му. Всички студенти имат възможност да живеят в университетските кампуси.

С какво може да ти помогне Eutopia:

Курсове по английски език

В Eutopia ще получите актуална и обективна информация за спецификите за всеки един сертификатен изпит и ще изготвим най-подходящия график в зависимост от индивидуалните цели и профил на курсиста.

IELTS

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

CAE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
английски език

CPE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.