Нидерландия

Качеството на нидерландското висше образование е добре познато и към 2023г Нидерландия е най-предпочитаната дестинация за български студенти владеещи английски език.

Нидерландия

Системата на висшето образование в Нидерландия е двукомпонентна и се състои от академични университети (Research Universities), предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми, и т.нар. университети по приложни науки (Universities of Applied Sciences), предлагащи предимно професионално ориентирани бакалавърски (и някои магистърски) програми. Страната предлага голямо разнообразие от специалности на английски език. 

Освен традиционните специалности може да учите и нови направления като: Space Law; Actuarial Studies; Land and Water Management; Molecular Medicine and Innovative Treatment; Иконометрика; Earth Structure and Dynamics; Innovation Sciences и много други. EUTOPIA съдейства при кандидатстване за всички университети в страната.

Всичко за квалификациите

Подробно разяснение на разликите и предимствата на всяка една от тези квалификации може да получите от консултантите на Eutopia.

Кандидатсватане в класически университети

Типичните специалности в класическите университети СА:

Изискват специфични критерии за прием (конкретни профилиращи предмети и матури). За тези с ограничен прием (NF процедура) се изискват допълнителни изпити, интервюта, въпросници, препоръки и др. Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от специалностите: от окомври – до 15 януари за тези с изпити или до 1 май/юли без приемни изпити. Признати са следните сертификати по английски език: IELTS, TOEFL, CAE, CPE.

Кандидатсватане в приложни университети

Университетите по приложни науки са по-либерални по отношение на критериите за прием и кандидатстването е на база мотивация.  Академиите по изкуства изискват предварителна селекция и преценка на творческия потенциал на кандидатите. Ключовото при тях е да се премине успешно през изискваните портфолиа, задачи, прослушвания и интервюта. Конкуренцията е много голяма, затова е важно бъдещите студенти да започнат своята подготовка възможно най-рано.

Важно е кандидатите да се запознаят подробно с характеристиките на специалностите на различните университети, да се съпоставят възможностите и представите за реализация за дадена професия, за да се направи правилен избор, който да доведе до оптималното развитие на потенциала на всеки кандидат.

Такси за обучение и финансиране

Бакалавърските и магистърските програми са субсидирани от държавата и стойността, която заплащат всички EU граждани е малко над 2300 Euro на година. Първокурсниците имат допълнителна отстъпка от 50% от тази стойност. Изключение има за някои специалности като Liberal Arts and Sciences, които могат да надвишат 4 000 Euro.

Нидерландия позволява да се запише втора бакалавърска или магистърска програма паралелно или преди завършване на първата, за което не е дължима допълнителна такса.

Студентски живот и разходи

Кандидатите, които планират да продължат образованието си в Нидерландия следва да предвидят от €800 до €1,400 на месец ( в зависимост от града), за да покриват месечните си разходи. Най-високиса разходите в големите градове като Амстердам, Ротердам и Хага.

Повечето университети в Нидерландия не разполагат със собствени общежития, което прави намирането на квартира по-трудно и затова е важно се кандидатства рано, и да се стартира търсенето на квартира възможно най-рано. Студентите могат да се възползват от допълнително финансиране от държавата ако работят почасово. В учебно време студентите могат да работят до 20 часа седмично.

Академични университети.

Наши консултанти са съдействали на кандидати за успешен прием в редица специалности в следните университети:

Приложни университети.

Наши консултанти са съдействали на кандидати за успешен прием в редица специалности в следните университети:

С какво може да ти помогне Eutopia:

Курсове по английски език

В Eutopia ще получите актуална и обективна информация за спецификите за всеки един сертификатен изпит и ще изготвим най-подходящия график в зависимост от индивидуалните цели и профил на курсиста.

IELTS

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

CAE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
английски език

CPE

Подготовка и сертификати за английски език.

Виж Повече
Английски език

Запази безплатна консултация!

Консултирайте се за специфичен въпрос или тема от която се интересувате. Нашият екип ще се свърже с вас.