Интериорен Дизайн

Интериорните дизайнери изграждат функционални пространства, като анализират възможностите и изискванията за даденото място, избират декоративни елементи, цветове, осветление и материали.

За специалност Интериорен дизайн

Интериорните дизайнери изграждат функционални пространства, като анализират възможностите и изискванията за даденото място, избират декоративни елементи, цветове, осветление и материали. Те работят основно с чертежи, строителните норми и специфични параметри съобразявайки се с множество правила и изисквания. Интериорните дизайнери работят в тясно сътрудничество с архитекти, строителни инженери и инженери по механизация, за да определят как интериорните пространства ще функционират, изглеждат и как ще бъдат обзаведени.

Повечето интериорни дизайнери използват софтуер за автоматизиран дизайн (CAD) за по-голямата част от своите идеи и разработват 3D визуализации на проектите си. Много дизайнери се специализират и разработват проекти за жилищни или обществени сгради), дори могат да разработват само кухня, баня или друг тип помощение. Някои дизайнери предоставят дизайнерски услуги във фирмени шоуруми, което подпомага клиентите да визуализират различните предложения в обзавеждането.

Най-разпространените софтуери за проектиране, използвани от интериорни дизайнери:

Разгледайте и другите
ни дизайн специалности

Разгледайте и другите ни дизайн специалности

Art Academy Eutopia помага на кандидат-студентите да изградят конкурентно портфолио за специалностите: 

Архитектура

Разберете повече за особеностите на архитектурата и възможността за развитие.

Графичен дизайн

С какво се занимава графичния дизайн и къде може да бъде реализиран той.

Илюстрация

С какво се занимават илюстраторите, и каква е възможността за развитие в тази специалност.

Анимация

Разберете повече за анимацията като специалност, нейното приложение и възможност за развитие.

Гейм Дизайнер

Изкуството на гейм дизайна и неговото приложение. Научете какво е развитието в тази област.

Продуктов Дизайн

Какво е продуктов дизайн и защо е толкова важен за развитието на добър бизнес.

Моден Дизайн

Разберете повече за модния дизайн като специалност и възможността за развитие.

Изящни изкуства

Това е силно конкурентно направление, разберете за неговите особености и развитие.