Кандидатстване с испански език

Eutopia е мястото, където всеки млад човек може да открие себе си, да получи вдъхновение за развитие и да продължи образованието си като мотивиран и подготвен студент за професиите на бъдещето.

Испания

В Испания има 50 държавни университета и множество частни институции. През последните години промените в Европа наложиха нови тенденции по отношение на програмите на английски език в страната.