Challenge based learning – Обучение, основано на предизвикателства

Challenge – based learning е резултат от проекта „Apple Classrooms of Tomorrow-Today“, иницииран през 2008 г. от Apple, Inc., с цел да се определят основните принципи за проектиране на учебна среда за 21-ви век. Започвайки с принципите за проектиране, екип от Apple, Inc. работи с преподаватели, за да разработи, тества и приложи обучение, базирано на предизвикателства.

Принципът на обучение е разделен на три етапа:

  • Посредством процеса на задаване на основни въпроси учениците преминават от абстрактна голяма идея към конкретно и изпълнимо предизвикателство.
  • Проучване – Всички учащи планират и участват в процеса, което изгражда основата за решения и отговаря на академичните изисквания.
  • Действие – Разработват се решения, основани на доказателства, които се прилагат в реална среда, и след това се оценяват въз основа на резултатите.

Пример за прилагане на този метод е TU/e – иновативен технологичния университет в Айндховен, който предоставя безценни възможности на студентите да се развиват в динамична учебна среда.

Обучение, основано на предизвикателства (CBL)

TU/e вярват, че трябва да предоставят на своите студенти умения и начин на мислене, за да се справят с предизвикателствата на реалния свят. Обучението, основано на предизвикателства, въплъщава тази философия, като поставя студентите начело на сложни, интердисциплинарни проблеми. Посредством CBL студентите си сътрудничат в различни екипи, като използват опита си от различни дисциплини, за да предложат иновативни решения на обществени проблеми.

CBL насърчава критичното мислене, креативността и сътрудничеството – основни умения за ориентиране в днешния постоянно развиващ се свят. Като се занимават с автентични предизвикателства, студентите не само задълбочават разбирането си за академичните концепции, но и възпитават чувство за цел в своето образование. Освен това CBL насърчава учениците да мислят отвъд традиционните граници, вдъхвайки им предприемачески дух, който стимулира иновациите с въздействие.

Пространство за иновации

В допълнение към обучението, основано на предизвикателства, е Innovation Space – където идеите оживяват. Innovation Space служи като катализатор за творчество, предоставяйки на учениците достъп до най-съвременни съоръжения, наставничество и ресурси за създаване на прототипи на техните решения. От най-модерните лаборатории до работните пространства за съвместна работа, Innovation Space предлага динамична екосистема, в която иновациите процъфтяват.

Централно място в Innovation Space заема идеята за практическо обучение. Тук студентите имат възможност да прилагат теоретичните знания в практическа среда, придобивайки безценен опит в ученето чрез преживяване. Независимо дали става дума за разработване на прототипи, провеждане на експерименти или усъвършенстване на проекти, Innovation Space дава възможност на студентите да превърнат идеите си в осезаеми решения с реално въздействие.

Студентски екипи

Неразделна част от екосистемата на TU/e са студентските екипи. Тези екипи, съставени от ентусиазирани хора от различни дисциплини, играят решаваща роля в стимулирането на иновациите и представянето на университета на национални и международни платформи. От проектирането на устойчиви превозни средства до разработването на новаторски технологии, студентските екипи на TU/e са пример за духа на иновациите и сътрудничеството.

Чрез практически проекти, състезания и инициативи за работа с общността студентските екипи развиват лидерски умения, работа в екип и чувство за принадлежност към университетската общност.

Заедно тези инициативи създават цялостна учебна среда, която подготвя учениците за предизвикателствата на утрешния ден. Като съчетава академичната строгост с практическия опит и колективната енергия на студентските екипи, TU/e дава възможност на студентите да се превърнат в иновативни лидери, решаващи проблеми с визия за глобални промени.

Ако искате да следвате в TU/e или в някой от другите иновативни европейски университет, то може да се свържете с представител на EUTOPIA