Често срещани грешки при изпит IELTS

Ако използвате английски език с лекота, може би се чувствате уверени, че ще се справите с теста IELTS. Но дори опитни ученици, изучаващи английски език, могат да допуснат грешки, ако се чувстват нервни. Ето някои често срещани грешки в IELTS, които някои учащи допускат:

Усложнено писане

За да получите по-висока оценка, трябва да покажете, че можете да използвате разнообразни граматични структури и широк набор от лексика. Дългите, сложни изречения с твърде много клаузи са една от често срещаните грешки в IELTS, които допускат много от изучаващите английски език. Тези видове изречения могат да затруднят проследяването на текста ви и е по-лесно да допуснете граматически грешки.

Изпитващите търсят добре написани изречения, които представят съобщението ясно и правилно.

Прекомерна или неправилна употреба на идиоми

Използването на идиоматичен език, като fixed expressions  може да ви накара да звучите по-професионално и да подобрите оценката си за говорене, но бъдете внимателни, прекалената употреба на идиоми е често срещана грешка в IELTS. Това ви кара да звучите неестествено, а използването на неправилни идиоми се разглежда като грешка.

Неправилна употреба на смесени условни форми

Един от начините да покажете голямо разнообразие от граматични структури в писмената си работа или в говоренето е като използвате mixed conditionals. Тъй като тази област на граматиката може да бъде объркваща, грешките са често срещани, уверете се, че знаете как да ги използвате правилно.

Неправилна употреба на колокации

Употребата на правилни колокации помага да направите написаното от вас по-сложно. Неточната употреба на колокации обаче все още е често срещан проблем. Например „to give a distraction”, вместо “to provide a distraction“.

Прекомерни обобщения

В компонент говорене част 3 – двустранната дискусия с изпитващия – изисква от вас да говорите повече по темата, обсъждана в част 2. Hedging е полезно езиково умение, но някои изпитвани допускат често срещана грешка и използват limited hedging. Някои примери:

  • As it seems that… 
  • It might well be that.. 
  • It could be… 

Тези изрази се използват, когато искаме да изразим, че не сме 100% сигурни, така че те са много полезни, когато обобщавате или интерпретирате.

Липса на синоними

Текстовете за четене и слушане винаги съдържат информацията, която ви е необходима, за да отговорите на въпросите. В текста обаче най-вероятно ще бъдат използвани различни думи (синоними), за да се говори за едно и също нещо или понятие.

Често срещана грешка в IELTS е търсенето на една-единствена дума като синоним. Синонимите обаче се срещат в много различни форми. Те могат да бъдат няколко думи или дори кратки фрази.

Неясна позиция и формулировка на параграфите

Често срещана и скъпоструваща грешка в task 2  на компонент писане е липсата на яснота, когато става въпрос за вашата позиция или мнение. Важно е първо да изложите ясно позиция и мнение по темата на задачата, а след това да ги развиете. Съществуват различни видове задачи, затова се уверете, че разбирате какво точно се иска от вас в задачата.

Грешките при съставянето на параграфи също са често срещани. Не забравяйте да разглеждате само една тема в един параграф.

Понякога учениците  могат да се чувстват изключително нервни преди изпита, но внимателната подготовка може да повиши увереността им.

Как сертификатната подготовката помага на явяващите се на изпита

Грешките са естествена част от ученето и могат да ви покажат върху какво трябва да работите, за да издигнете уменията си на следващото ниво. Скоростта на подобрението ще зависи от това колко време отделяте за учене.

Ако искате да проверите какво е вашето ниво и какви грешки допускате вие може да заявите пробен IELTS, или да проверите кога са предстоящите ни подготовки за изпита.