УЧИ УМНО – методи за ефективно учене

Много ученици осъзнават, че навиците им за учене от гимназията не са много ефективни в университета. Това е разбираемо, тъй като университетът е доста по-различен от гимназията. Преподавателите са по-малко лично ангажирани, класовете са по-големи, изпитите са по-сложни, четенето е по-интензивно. Това не означава, че нещо не е наред с вас, а само, че трябва да усвоите някои по-ефективни умения за учене. За щастие има стратегии за учене, които са доказали своята ефикасност.

Ето няколко съвета за ефективно учене.

Прилагането на тези съвети в редовната ви учебна програма ще ви помогне да усвоявате учебния материал. Експериментирайте и открийте тези от тях, които работят за вас.

1. Активно учене

Простото четене и препрочитане на текстове или бележки не е активно участие на материала. Препрочитането води до бързо забравяне.

Четенето не е учене

Мислете за четенето като за важна част от предварителното учене, което изисква активно участие в усвояване на материала. Активното учене не означава подчертаване на текст, повторно четене или заучаване. Макар че тези дейности могат да ви помогнат да останете ангажирани със задачата, те не се считат за активни техники за учене и са слабо свързани с подобряване на ученето.

Идеите за активно учене включват:

Създаване на ръководство за учене по теми. Формулирайте въпроси и проблеми и напишете пълни отговори. Създайте свой собствен тест.

Превърнете се в учител. Кажете информацията на глас със свои думи, сякаш сте преподавател и преподавате концепциите на клас.

Извеждайте примери, които се отнасят до собствения ви опит.

Създайте концептуални карти или диаграми, които обясняват материала.

Разработете символи, които представят понятията.

За нетехнически класове (напр. английски език, история, психология) осмислете основните идеи, за да можете да ги обясните, съпоставите и преоцените.

За техническите предмети работете по проблемите и обяснявайте стъпките през, които се минава и защо те работят.

Изучавайте по отношение на въпрос, доказателства и заключение: Какъв е въпросът, поставен от преподавателя/автора? Какви са доказателствата, които те представят? Какво е заключението?

Организацията и планирането ще ви помогнат да учите активно за курсовете си. Когато учите за тест, първо организирайте материалите си и след това започнете активното си преглеждане по теми. Често преподавателите предоставят подтеми в учебните програми. Използвайте ги като ръководство, което да ви помогне да организирате материалите си. Например, съберете всички материали за една тема (записки, бележки от учебника, статии, домашни и т.н.) и ги сложете на купчина. Етикетирайте всяка купчина с темата и учете по теми.

2. Интензивно учене

Ще постигнете повече, ако учите интензивно и концентрирано. Интензивните учебни сесии са кратки и ще ви позволят да свършите работа с минимални усилия. По-кратките, интензивни периоди на учене са по-ефективни от продължителното учене.

Всъщност една от най-ефикасните стратегии за учене е разпределянето на ученето в няколко сесии, които могат да продължат 30 или 45 минути и да включват активни стратегии за учене.

3. Учете една и съща информация по различни начини

Изследвания показват, че различните медии стимулират различни части на мозъка. Колкото повече области на мозъка се активират, толкова по-вероятно е да разберете и запазите информацията.

За да научите конкретна тема, бихте могли да направите следното:

Прочетете бележките от урока

Прочетете учебника

Потърсете онлайн ресурси по темата, например в Khan Academy (за ученици и кандидат-студенти)

Създайте мисловна карта

Научете някого на наученото

Решавайте практически задачи от различни източници

Разбира се, няма да успеете да направите всички тези неща наведнъж. Но всеки път, когато разглеждате темата, използвайте различен ресурс или метод – така ще учите по-бързо.

4. Изучавайте няколко предмета всеки ден, вместо да се съсредоточавате само върху един

По-ефективно е да изучавате няколко предмета всеки ден, което ще ви помогне да останете фокусирани, отколкото да се задълбочавате в един или два предмета.

Например, ако се подготвяте за изпити по математика, история, физика и химия, по-добре е всеки ден да изучавате по малко от всеки предмет. Този подход ще ви помогне да учите по-бързо, отколкото като се съсредоточите само върху математиката в понеделник, историята във вторник, физиката в сряда, химията в четвъртък и т.н.

Защо?

Защото има вероятност да объркате подобна информация, ако изучавате много от един и същи предмет в един ден.

5. Преглеждайте информацията периодично, вместо да я наизустявате

Периодичният преглед е от съществено значение, ако искате да прехвърлите информацията от краткосрочната в дългосрочната си памет. Това ще ви помогне да получите по-добри оценки на изпитите.

Оптималният интервал на преглеждане варира в зависимост от това колко дълго искате да запазите информацията. Но опитът показва, че следните интервали за преглеждане работят добре:

1-ви преглед: 1 ден след научаването на новата информация

2-ри преглед: 3 дни след първия преглед

3-ти преглед: 7 дни след втория преглед

4-ти преглед: 21 дни след третия преглед

5-ти преглед: 30 дни след 4-ти преглед

6-ти преглед: 45 дни след 5-ия преглед

6. Не правете няколко неща едновременно

Данните са категорични: Проучванията дори показват, че хората, които твърдят, че са добри в multitasking-a, всъщност не са по-добри от обикновения човек.

Ефективните ученици се фокусират само върху едно нещо в даден момент. Така че не се опитвайте да учите, като същевременно отговаряте на текстови съобщения, гледате телевизия и проверявате профила си в Twitter.

7. Опростете, обобщете и компресирайте информацията

Използвайте мнемотехнически средства като съкращения, тъй като е доказано, че те повишават ефективността на обучението.

Какво представлява мнемониката? – това е техника за лесно запомняне на информация. В основата на тази техника е използването на асоциации, рими, различни азбучни и цифрови кодове. Техниката помага за подобряване на паметта както при деца, така и при възрастни.

8. Водете си бележки на ръка, вместо да използвате лаптопа си

Учените препоръчват това, и то не само защото е по-вероятно да се поддадете на онлайн разсейване, когато използвате лаптопа си. Дори когато лаптопите се използват само за водене на бележки, ученето е по-малко ефективно.

Защо?

Защото учениците, които си водят бележки на ръка, са склонни да обработват и преформулират информацията. За разлика от тях, водещите бележки на лаптоп са склонни да записват това, което учителят казва дословно, без предварително да обработват информацията.

9. Съсредоточете се върху процеса, а не върху резултата

Студентите, които успяват в университета, се концентрират върху усвояването на информацията, а не върху опитите да получат определена оценка.

Изследванията на Карол Дуек, психолог от Станфорд, показват, че тези ученици, които се съсредоточават върху усилията, а не върху крайния резултат могат да се усъвършенстват – дори по слабите си предмети – стига да отделят време и да полагат усилия.

Приемайки предизвикателствата, определят успеха като усилие да научат нещо ново, а не като получаване на отлични оценки.

Не толкова успешните ученици са склонни да си поставят цели за постигане на резултати, докато успешните ученици са склонни да си поставят цели за учене.

Каква е разликата между тези два вида цели?

Целите, свързани с постиженията (напр. да получиш 90% на следващия тест по математика, да постъпиш в училище с най-добър рейтинг), имат за цел да изглеждаш интелигентен и да се докажеш пред другите.

За разлика от тях целите за учене (напр. да решавате по три задачи по алгебра всеки втори ден, да научавате по пет нови френски думи на ден) са свързани с овладяването и израстването.

10. Използване на мисловни карти

Повечето училища подчертават значението на получаването на определен резултат от изпита или преминаването на определен брой предмети. По ирония на съдбата, ако искате да постигнете – и надминете – тези стандарти, ще е по-добре да игнорирате желания резултат и вместо това да се концентрирате върху процеса на учене.

Мисловните карти са отличен инструмент за учене. Те помагат за визуализиране на всеки проблем и теория и позволява свободен поток на мислене и творчество, което е от съществено значение, когато се учим как да учим по-умно.

Мисловните карти задоволяват сетивата със своите визуално привлекателни характеристики – картинки, цветове на разделение и разклонения – всички те придават смисъл на бележките;

Като запомняте само ключовите думи, пестите ценно време, когато четете. Дори независимо дали ще пишете есета, или ще се подготвяте за тестовете си по мисловни карти, ще знаете най-ценното;

EdrawMind е чудесна програма за създаване на мисловни карти. Тя помага да комбинирате вашите сложни концепции и точки в мисловна карта.

11. Намерете вашето място и време за учене

Намерете няколко места за учене: в кампуса и около него и редувайте с ученето в стаята си.

Разучете кога и къде учите най-добре. Може би вниманието ви ще е изострено в 22:00 ч., вместо в 10:00 ч сутринта. Може да сте по-активни в кафене с фонов шум или в стая в общежитието.

12. Припомнете си предишни знания

Преди да прочетете учебника си или да посетите лекция, погледнете темата, която се разглежда, и се запитайте какво вече знаете за нея. Какви въпроси имате? Какво се надявате да научите? Отговорите на тези въпроси ще дадат контекст на това, което учите, и ще ви помогнат да започнете да изграждате рамка за новите знания. Това може също така да ви помогне да се ангажирате по-задълбочено с материала.

13. Мислене на глас

Разговаряйте за материала. Можете да говорите със съучениците си, с приятелите си или с преподавател. За някои предмети груповото учене в университета е много ефективно. Самото вербализиране на мислите ви може да ви помогне да осмислите материала и да го усвоите по-дълбоко. В курсове, които изискват решаване на проблеми, обясняването на стъпките на глас ще гарантира, че наистина ги разбирате, и ще разкрие евентуалните пропуски в знанията ви.

14. Водете си записки по памет

Много ученици си водят бележки, докато четат. Често това може да превърне воденето на записки в пасивна дейност, тъй като е лесно да се превърне в просто преписване директно от книгата, без да се замислите върху материала и да формулирате записките си със собствени думи. Вместо това опитайте да четете кратки части наведнъж и периодично да спирате, за да обобщите прочетеното по памет. Тази техника гарантира, че сте активно ангажирани с материала, докато четете, и ви помага да прецените по-добре колко всъщност сте запомнили от прочетеното.

Важно е да разберете кои стратегии за учене работят най-добре за вас. Вероятно те ще варират в зависимост от вида на материала, който се опитвате да научите (физика, химия, история…), но ще е полезно да сте отворени да опитвате нови неща и да обръщате внимание на това, което е ефективно за вас. Ако флаш картите никога не ви помагат, спрете да ги използвате и опитайте нещо друго вместо тях.

Последвайте ни във facebook за още полезна информация.