Преследване на конкретна професия или надграждане на ключови умения

Всеки гимназист си задава множество въпроси за това каква професия да избере, как да се ориентира кое ще е подходящо за него, коя сфера е рентабилна с оглед на технологичните промени… Всички тези въпроси са разбираеми, но тенденциите показват, че надграждането на ключови умения могат да са по-важни за бъдещата реализация.

С навлизането в индустриалната революция и ускоряването на темповете на промяна се променят и уменията, които са необходими, за успешното развитие на работното място.

През последните няколко години станахме свидетели на взрив от нови научни области, технологичен напредък и т.н. Част от знанията, които някой придобива сега, може би ще са остарели само след няколко години. Навремето беше възможно да получиш образование и да работиш в тази област през целия си живот. Днес може да получите образование и след 10 години 60 % от професиите вече да не са същите или да се появят нови, които не са съществували, докато завършите гимназия или университет. Затова много от университетите в чужбина актуализират програмите в различните специалности почти всяка година, с което провокират студентите да надграждат освен актуални знания и ключови умения.

Когато става въпрос за умения трябва да се вглеждаме много повече в личните си качества, да изграждаме здрави основи и да търсим умения, които могат да се прилагат универсално.

Намаляващият срок на годност на уменията е пряк резултат от напредъка на технологиите. Например преди 15 години уменията, необходими за използването на смартфон, не съществуваха. Днес смартфоните са повсеместно разпространени и уменията, необходими за използването им, се приемат за даденост. Само след няколко години същото ще важи и за новите технологии, които все още дори не са изобретени.

В доклад на Световния икономически форум се посочва, че средният период на полуразпад на едно умение е 6 години, а до 2030 г. се очаква той да намалее до едва 2,5 години. Това означава, че след по-малко от 10 години средностатистическият човек ще трябва да усвоява нови умения повече от два пъти по-често, отколкото днес.

Базисни умения:

1. Грамотност

2. Работа с числа и анализ на данни

3. Дигитална грамотност

4. Финансова грамотност

5. Културна грамотност

6. Образователна грамотност

Умения и компетентности на бъдещето:

1. Активно учене / Любопитство / Желание за развитие

2. Емоционална интелигентност (EQ)

3. Сътрудничество и лидерство

4. Комуникация и координация

5. Творчество, идеи и иновации

6. Критично мислене – аргументиране

7. Комплексно решаване на проблеми

8. Аналитично мислене

9. Водене на преговори

10. Адаптивност / Гъвкавост

11. Управление на времето

Тези умения са в основата за бъдещото развитие и дават инструментариума за придобиване на нови такива:

1. Грамотност

Както никога досега, ние консумираме много информация и, за да разширим собствените си хоризонти, е необходимо да имаме добра компетентност за четене/писане. Необходимо е да научите нещо ново, но и да споделите знанията си с другите.

2. Работа с числа и анализ на данни

В свят, изпълнен с данни от изключителна важност е да имате усет към числата, статистиката, а също и да разбирате основни изчисления. За повечето компании данните вече са един от най-важните и ценни бизнес активи, което означава, че организациите ще искат да наемат хора, които могат да се справят с данни и да ги използват ефективно. В контекста на средния бизнес грамотността по отношение на данните означава да работите с тях уверено, да извличате смисъла от данните, и също така да поставяте под въпрос целостта и валидността на всички данни, с които работите, а не просто сляпо да следвате информацията, която ви се предоставя.

3.  Дигитална грамотност

Цифровата грамотност обхваща уменията за учене, работа и ориентиране в ежедневието в нашия цифров свят. Тези умения включват способността да се използват устройства, софтуер и приложения безопасно и уверено. Хората с добри умения за цифрова грамотност могат лесно да общуват и да си сътрудничат с цифрови инструменти, да следят новите технологии и да разбират как те могат да повлияят на работата и бизнеса им.

4. Финансова грамотност

Особено за по-младите поколения финансовата грамотност също е ключов аспект. Трябва да преосмислим как функционират пенсиите, как се изграждат личните финанси и какво означават бизнес моделите и бизнес финансите. Това ще ви помогне при проекти, основаване на собствена компания или просто при планиране на личното ви финансово бъдеще.

5. Културна грамотност

В един глобализиран свят трябва много добре да се разбираме помежду си. Основното разбиране на различията в култура, език, поколения, раса, пол, сексуална ориентация, религия или политическа ориентация може да бъде от полза. Това разбиране помага при изграждането на екипи и формиране на по-добри международни партньорства.

6. Учебна грамотност

Да знаеш как да учиш, може да се окаже изключително важно умение за бъдещето. Може би ще е добре да изградите стратегии за учене и да намерите най-добрите методи за работа, за да се адаптирате бързо към променящата се среда. Най-добрият начин да направите това е да превърнете ученето в навик. Всеки ден или седмица отделяйте определено време за учене на нови неща. Това може да бъде всичко – от четене на статии или книги до онлайн курсове, семинари или конференции. Важното е да сте сигурни, че постоянно се учите и разширявате набора си от умения и компетенции.

Умения и компетенции на бъдещето

1. Активно учене / Любопитство / Желание за развитие

Едно от най-важните умения е нагласата за постоянен растеж. Независимо от възрастта или отрасъла, нагласата за непрекъснато учене е от решаващо значение за просперитета на работното място в бъдеще. Любопитството и непрекъснатото учене ще ви помогнат да останете гъвкави и да приемате промените, както и да поддържате уменията си, за да можете да сте в крак с големите промени, които се случват днес и да си дадете най-добрия шанс да изградите успешен и пълноценен живот.

2. Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността да изразяваме и контролираме емоциите си. Емоционално интелигентният човек е наясно как емоциите му влияят на собственото му поведение и на другите около него и може да управлява тези емоции по подходящ начин. Емпатията – способността да виждаме света от гледната точка на някой друг – е ключов компонент на емоционалната интелигентност.

В много проучвания емоционалната интелигентност играе огромна роля. Докато светът става все по-дигитален, ние трябва да станем по-добри в разбирането помежду си.

В бързо променяща се среда и стресови ситуации е добре да разбирате собствените си чувства и обосновки, за да можете да действате адекватно. С това можете да тренирате друго умение – устойчивост. Устойчивостта е способност, която помага на хората да се справят с екстремни ситуации или кризи. Тя включва умението да се предпазвате от негативни ефекти и да се възстановявате от трудностите.

3. Сътрудничество и лидерство

Въпреки че не всеки иска да бъде лидер или трябва да бъде лидер, важно е да знаем какво правят добрите лидери. В едно мрежово общество всеки може да бъде в ролята на лидер от време на време, така че научаването на това как да мотивирате и водите хората може да бъде чудесен набор от умения. Ключово умение е способността да вдъхновявате и да помагате на другите. Работа в екип за постигане на обща цел включва организационни умения, комуникационни умения, адаптивност и откритост.

4. Комуникация и координация

Светът става все по-сложен и всяка задача обикновено включва повече от един човек. Ето защо е от решаващо значение да се разбере как най-добре да се комуникира и координира в рамките на екип, компания или с външни заинтересовани страни. Решаващите умения включват предаване на правилната информация на правилния човек, превеждането ѝ между различни страни.

5. Креативност  – идеи и иновации

Ключово умение за разработване на решения, процеси и продукти на бъдещето. Това е и умение, с което машината в момента не може да се конкурира, затова се счита за едно от ключовите умения за бъдещето. То включва и техниките за генериране на нови идеи или brainstorming. Противно на повечето вярвания, креативността и оригиналността могат да се възпитават и обучават.

6. Критично мислене – аргументиране  

В епохата на фалшивите новини, балоните в социалните медии и информационното претоварване критичното мислене е на първо място в списъка на най-важните умения, които трябва да развием, за да постигнем успех. Критичното мислене означава да анализирате въпроси и ситуации въз основа на доказателства, а не на слухове, лични мнения или пристрастия. Когато мислите критично, можете да поставяте под въпрос валидността на доказателствата и да разберете кое е вярно и кое не в различни ситуации. Критичното мислене  е в основа за решаване на сложни проблеми. То е ключово за много компании и екипи, за да се развиват и разработват нови решения по най-добрия възможен начин.

7. Комплексно решаване на проблеми

И в бъдеще сложните проблеми няма да се решават лесно само защото разполагаме с алгоритми и технологии. То включва различни задачи и изисква големи усилия свързани с креативността и мисленето. Това е едно от основните умения, което ще стимулира създаването на много стойност в бъдеще. Преценката и компетентността за цялостно и бързо вземане на решения стават все по-важни в сложни ситуации. Докато машините дават повече входни данни за решенията, задачата на човека е да разпознава и други фактори, като например социалните последици, морала, както и ефектите върху другите. Ето защо са необходими умения за вземане на решения при несигурност и с много входни променливи за кратък период от време.

8. Аналитично мислене

Аналитичното мислене има някои сходства с критичното мислене. То в голяма степен разчита на логически разсъждения и се опитва да елиминира емоциите. Това умение може да се тренира, като се фокусирате върху плюсове/минуси и сте отворени за различни решения, като търсите логически структури и връзки. Особено с все по-широкото навлизане на технологиите, ще бъде полезно аналитичното мислене да бъде свързващо звено между хората и технологиите.

9. Водене на преговори

Без значение дали става въпрос за продажби, заплата, идеи или други теми. Уменията за водене на преговори са от решаващо значение за постигане на целите ви и за убеждаване на другите. Това е умение, което трябва да се тренира от всеки, тъй като може да бъде полезно в много ситуации.

10. Адаптивност / Гъвкавост

Наред с научаването на нови неща трябва да бъдем и адаптивни. Смяна на ролите, смяна на колегите, разрушителни бизнес модели и много нови (цифрови) канали. Светът се променя бързо и важно умение е да се справяме добре с новите ситуации и да се адаптираме, когато е необходимо. Адаптивните хора са с отворено съзнание, любопитни и готови да научат нови неща, защото се фокусират върху възможностите, а не върху пречките.

11. Управление на времето

Независимо дали работите от вкъщи, на пълен работен ден в офис, имате собствен бизнес или работите за организация, умението да управлявате времето си ефективно е от съществено значение за ефективността ви на работното място. Не забравяйте, че управлението на времето е свързано с това да работите по-умно, а не по-усилено. За хората, които умеят отлично да управляват времето си, не е необходимо да полагат допълнителни часове труд. Те знаят кога са най-продуктивни и използват това време разумно, като запазват по-малко продуктивните си часове за други задачи.

Усъвършенстването на уменията за ефективно управление на времето е важно и за психичното ви здраве. Когато управлявате времето си ефективно, вие постигате по-добър баланс между работата и личния живот.

Има много умения, които е добре всеки да притежава, но е невъзможно да се работи върху всяко умение от този списък и да се въплъти всичко перфектно в един човек. Тези умения са много търсени и ще бъдат много търсени и в бъдеще, тъй като не зависят от икономическото развитие. Ето защо би било разумно всеки да оцени своите силни и слаби страни и да работи върху тях по свой личен начин. Поставете си за цел да се подобрявате по малко всеки ден. По този начин по естествен начин ще  усъвършенствате желаните умения с течение на времето, без да се затруднявате.

Която и професия да изберете е добре да помислите над тези съвети, а повече информация за различните специалности и възможности за специализации в чужбина може да намерите ТУК.

Последвайте ни във facebook за още полезна информация.